Rehn-Kivi orolig över det europeiska samarbetet

Är Europa på väg att splittras? Hur allvarligt är fenomenet extremnationalism? Dessa frågor dryftades under diskussionstillfället om nationalismens frammarsch i Europa under ledning av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi på riksdagen på tisdagen.

– Efter Brexit förrättas flera avgörande val i Europa, såsom presidentvalet i Frankrike och förbundsvalet i Tyskland. Frågan om nationalismen är aktuell och jag är orolig för vad utvecklingen betyder för Finlands del. Som ett litet och demokratiskt land är vi beroende av samarbete, både ekonomiskt och ur ett trygghetsperspektiv, säger Rehn-Kivi.

I debatten deltog minister Jaakko Iloniemi, direktör Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet och ledarskribent Susanna Ginman. Under diskussionen framfördes synpunkter om det allt mer komplicerade samhället som en orsak till nationalismen men också att det går att påverka utvecklingen. Politiken måste förankras hos folket igen.

– Vi politiker har ett ansvar för den retorik som används i samhällsdebatten. Vi måste föra en politik som leder till hållbar utveckling och integrering, samt möjligheter till högklassig utbildning, starka europeiska marknader och forskning på internationell nivå. Finland behöver flera arbetande händer och därför ska vi inte hindra globaliseringen utan satsa på våra styrkor och blicka framåt i stället för bakåt.

Vårdreformen garanterar inte bättre vård

Regeringens social- och hälsovårdsreform är ingen garanti för en bättre vård. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson på torsdagen efter att riksdagens fem oppositionspartier bestämt att lämna in en gemensam interpellation mot regeringen.

Läs föregående artikel

Valfrihetsmodellen måste göras om

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen bereder lagstiftningen om patientens valfrihet från grunden på nytt. Hon anser att lagpaketet bör sändas på en ny remissrond, innan lagen kan ges till riksdagen.

Läs följande artikel