Vansinne att minska servicen på Raseborgs sjukhus nu

Finland genomgår en av sina största fredstida kriser, om inte den största. Undantagsförhållanden råder i landet och flera begräsningar har tagits i bruk för att stoppa coronaviruset.

Inkommande måndag möts Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse för att fatta beslut om framtiden för Raseborgs sjukhus. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att HUS:s styrelse inte nu fattar ett förhastat beslut om en profilförändring för sjukhuset. Den rådande pandemin visar, att det behövs regionala sjukhus med hög beredskap.

– Det skulle vara ansvarslöst av HUS styrelse att i det här läget slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. Nu borde HUS istället ge personalen arbetsro och se till att verksamheten vid sjukhuset kan fortsätta normalt. Det är klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut i ärendet tas, säger Wickström.

Wickström påpekar att HUS har flera interna processer på gång på grund av situationen med coronaviruset. Som bäst förbereder man till exempel Kirurgiska sjukhuset som HUS specialsjukhus för personer som insjuknat. 

– Nu borde HUS ha full fokus på den befintliga situationen. Vi måste se till att vår sjukvård har full kapacitet. Vi måste också vara redo att bemöta olika scenarier, det här är bara början av epidemin, säger Wickström. 

Wickström hoppas att HUS kan presentera de riktlinjer man ämnar följa i samband med styrelsemötet 6.4. Den nuvarande ovissa situationen påverkar personalen negativt. 

– Ifall ovissheten fortsätter försämras arbetsplatsvälmåendet vid sjukhuset. Jag hoppas att HUS bär sitt arbetsgivaransvar. Det enda kloka ur personalens, och framför allt ur västnylänningarnas perspektiv, är att samjouren vid Raseborgs sjukhus bevaras, säger Wickström.

Adlercreutz: Vi måste definiera när begränsningarna kan hävas för att ge företagen framtidstro

– Krisen är akut, men vi måste också tänka på den dag som kommer efter krisen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Oacceptabelt HUS!

Minister Blomqvist anser att beredningen inför Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelsemöte inkommande måndag är oacceptabel. HUS-styrelse ska då ta ställning till framtiden för Raseborgs sjukhus verksamhetsformer. Mer specifikt handlar det om slopande eller bevarande av samjour vid Raseborgs sjukhus. Beredningen föreslår ett slopande trots att de utredningar styrelsen bett om och utlåtanden kommunerna, det vill säga ägarna, gett talar för en bevarad samjour.

Läs följande artikel