Adlercreutz: Vi måste definiera när begränsningarna kan hävas för att ge företagen framtidstro

– Krisen är akut, men vi måste också tänka på den dag som kommer efter krisen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Riksdagen har de senaste dagarna tagit i bruk begräsningar som Finland inte tidigare tillämpat ens under krigstid. På fredagen fattade riksdagen beslut om att trafiken till och från Nyland begränsas.

– Vi gör nu allt vi kan för att hindra viruset att sprida sig för snabbt. Samtidigt som vi bekämpar viruset bekämpar vi emellertid tyvärr också vår ekonomi. De åtgärder vi tar till för det allmänna bästa kommer att ha långtgående ekonomiska följder. Men i det här läget har vi har inga alternativ, säger Adlercreutz.

– Besluten att införa begränsningar fattades med stor politisk enighet. Det är bra. Men jag är rädd för att det kan vara svårt att hitta enighet om när och hur begränsningarna ska kunna lyftas. Samtidigt är det enormt viktigt för våra företag som nu kämpar för sin existens att se att detta undantagstillstånd en dag kommer att vara över.

För att ge framtidstro till företagen efterlyser Adlercreutz diskussion om vilka förutsättningar som ska uppfyllas innan vi kan börja luckra upp begränsningarna.

– Vi borde nu diskutera på vilka villkor begränsningarna kan hävas. Hur ska sjukdomssituationen se ut? Hur många patienter ska vi då ha i sjukhusvård? Hurdan ska smittokurvan vara?

– Om vi nu klarar av att definiera detta är det lättare att se horisonten framför oss – och lättare att undvika en besvärlig och onödigt politiserad debatt om frågan.

Adlercreutz: Nu behövs rörelsekapital, inte projektfinansiering

Riksdagen finansutskott godkände igår tilläggsbudgeten. Svenska riksdagsgruppens ordförande och SFP:s representant i finansutskottet Anders Adlercreutz ser det som en bra början.

Läs föregående artikel

Vansinne att minska servicen på Raseborgs sjukhus nu

Finland genomgår en av sina största fredstida kriser, om inte den största. Undantagsförhållanden råder i landet och flera begräsningar har tagits i bruk för att stoppa coronaviruset.

Läs följande artikel