Västra Nylands välfärdsområde är redo att garantera verksamheten på Lojo och Raseborgs sjukhus

Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande

Henrik Wickström, SFP:s vice ordförande och andra vice ordförande i välfärdsområdets styrelse, glädjer sig över att styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde valde att se över sin budgetram för de kommande åren så att verksamheten på närsjukhusen ska kunna tryggas.

– Jag är glad över det här beslutet. Med det här vill vi signalera att vi vill trygga servicen vid våra närsjukhus och att ingen ska behöva leva i ovisshet efter årsskiftet. Vi hoppas att HUS nu kan göra de slutliga besluten och att Helsingfors och de övriga välfärdsområdena i Nyland ger motsvarande signaler, säger Wickström.  

Wickström förundrar sig över Samlingspartiets agerande under behandlingen. Samlingspartiet ville först remittera ärendet och till slut röstade Samlingspartiet emot att HUS ram ska ses över efter att deras motförslag hade fallit. 

– Jag begriper inte hur Samlingspartiet agerade i det här fallet. Tydligen är partiet redo att diskutera nedläggning av servicen i vårt välfärdsområde innan vi ens tagit ansvar över verksamheten. Det är klart att HUS måste se över sin ekonomi så att vi kan hitta ändamålsenliga effektiveringsåtgärder. Men servicen får inte äventyras, speciellt inte nu i det här brytningsskedet, avslutar Wickström.

SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

Läs föregående artikel

Wickström, Cederlöf, af Hällström: Välfärdsområdets strategi ger en god grund för jämlik vård

Styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde har idag behandlat förslaget till välfärdsområdets strategi. Strategin är ett slutresultat av förhandlingar mellan fullmäktigegrupperna i Västra Nylands välfärdsområde. SFP:s viceordförande och områdesfullmäktigegruppens ordförande Henrik Wickström är nöjd med resultatet.

Läs följande artikel