Verksamheten på Raseborgs sjukhus är viktig

Nina af Hällström, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde, anser att det är viktigt för hela regionen att man utvecklar Raseborgs sjukhus verksamhet så att det kommer hela regionen till gagn. Det konstaterar hon efter att fullmäktigegruppen i söndags (21.1.) hade ett möte för att diskutera beslut om jourverksamheten som blir aktuellt i välfärdsområdets styrelse under våren.

– När det gäller verksamheten på Raseborgs sjukhus är vår linje att fokus ska vara på utveckling och inte avveckling. Raseborgs sjukhus är viktig och SFP vill att sjukhuset också i framtiden har verksamhet som definierar ett sjukhus. Att människor ska ha nära till service också specialiserad sjukvård är något som vi värnar om. Dessutom tänker jag att det även har en språklig aspekt. I Raseborg kan du jobba på svenska och få vård på svenska, säger Nina af Hällström.

Under 2024 utreds ansökan om undantagstillstånd för jour dygnet runt inom Raseborgs primärvård. Ärendet läggs fram för avgörande under våren. Så här löd en protokollsanteckning till välfärdsområdets budget som fullmäktige godkände i december.

– Beredningen av förslaget att primärvårdsjouren dygnet runt på Raseborgs sjukhus flyttar från HUS regi till Västra Nylands välfärdsområde pågår. Dessutom kommer undantagstillståndet för dygnet runt jour att löpa ut i årsskiftet 2024–2025. Därför är det viktigt att utreda ansökan om fortsättning av undantagstillståndet. SFP-gruppen hoppas att styrelsen ska fatta beslut om att ansöka om fortsättning för jour dygnet runt i Raseborg, säger Nina af Hällström. 

Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp utesluter Pennanen

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors utesluter ersättare Petrus Pennanen ur gruppen. Orsaken är att Pennanen på onsdag dömdes för narkotikabrott i Helsingfors tingsrätt. Gruppens beslut är enhälligt och träder i kraft omedelbart.

Läs följande artikel