Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd.

– Det verkar finnas en bristfällig förståelse för vad som står på spel i Ukraina, både i Europa och USA. Följderna av att Ryssland får något som ens påminner om en seger är dramatiska och behöver tas på allvar. Därför är det viktigt att vårt stöd till Ukraina fortsätter, säger Adlercreutz. 

I december fattade Europeiska rådet det historiska beslutet att medlemsförhandlingar påbörjas med Ukraina och Moldova, och Georgien gavs status som kandidatland. Trots det syns tendenser på en försvagad vilja att stödja Ukraina på båda sidorna av Atlanten, en utveckling som oroar Adlercreutz.

– Vi står inför en total kollaps av den världsordning som byggts upp efter andra världskriget ifall staters suveränitet och självbestämmanderätt inte respekteras och gränser ändras med våld. Det här får konsekvenser som är betydligt större än den nu aktuella krisen. Ukraina kämpar alltså inte bara för sin egen framtid, säger Adlercreutz 

Även Finlands NATO-medlemskap lyftes upp i diskussionen, och det faktum att det i år gått 75 år sedan alliansen bildades. Ett av Finlands första mål i Nato är förverkligandet av Sveriges medlemskap. I juli 2024 håller NATO ett toppmöte i Washington DC, det andra som Finland delta i som fullvärdig medlem av försvarsalliansen. 

– Min personliga åsikt är att Ukraina borde bjudas in till toppmötet i Washington DC, även om deras medlemskap i NATO ännu ligger lite i framtiden, säger Adlercreutz.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker USA för att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och för att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Diskussionen på Wilson Center modererades av professor Kristina Spohr från The London School of Economics and Political Sciences och kan ses i sin helhet på Wilson Centers Youtube-kanal: https://bit.ly/3OciGvo.

Nils Torvalds: Den långa uppförsbacken

Jag har tidigare i olika sammanhang försökt beskriva processerna i Europaparlamentet. Någon kunde kanske en aning torrt tillägga att det ju är min uppgift. Det är alldeles sant och ibland känns det som om det egentligen var den viktigaste uppgiften. Utmaningen ligger i att det är synnerligen svårt att komma med fungerande exempel. Men nu har jag ett. På onsdagen röstade vi i en olidligt lång voteringssession. Det tog sammanlagt tre timmar – huvudsakligen på grund av två omfattande lagförslag och en krånglig resolution. En av de här omröstningarna handlade om förpackningsmaterial och förpackningsavfall.

Läs föregående artikel

Verksamheten på Raseborgs sjukhus är viktig

Nina af Hällström, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde, anser att det är viktigt för hela regionen att man utvecklar Raseborgs sjukhus verksamhet så att det kommer hela regionen till gagn. Det konstaterar hon efter att fullmäktigegruppen i söndags (21.1.) hade ett möte för att diskutera beslut om jourverksamheten som blir aktuellt i välfärdsområdets styrelse under våren.

Läs följande artikel