Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Uppdaterandet av direktivet för förnybar energi bland röstningspunkterna

Europaparlamentets första plenarsession för hösten brukar varje år medföra ett mediauppbåd av exceptionell nivå inom EU-politik. Orsaken är att EU-kommissionens ordförande då ger sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Det här året har kriget i Ukraina och den efterföljande energi- och matkrisen lett till att blickarna riktar sig ännu noggrannare mot Ursula von der Leyen och kommissionens förslag för att lösa kriserna. Då Finlands statsminister Sanna Marin dessutom råkar vara inbjuden för att diskutera med Europaparlamentarikerna i plenum, finns det redan gott om orsaker för finländska journalister att skriva om plenarsessionen.

Men inte nog med det. Även Europaparlamentarikernas lagstiftningsarbete är värt ett speciellt fokus den här gången.

Europaparlamentet röstar nämligen den här veckan om bl.a. direktivet för förnybar energi, energieffektivitetsdirektivet, EU:s lagstiftning för att minimera avskogning samt EU:s skogsstrategi. Alla dessa omröstningar kan ha en stor inverkan på Finland. 

Nils Torvalds (SFP / Renew Europe) har fungerat som miljöutskottets huvudförhandlare i direktivet för förnybar energi och deltagit även aktivt i debatterna gällande de övriga nämnda lagstiftningsförslagen, i sin ställning som koordinator i miljöutskottet för Europaparlamentets tredje största grupp, Renew Europe.

– Vi har sett under vårens och sommarens förhandlingar hur svårt det är att hitta kompromisser i dessa frågor. Kompromisserna är långt ifrån perfekta. Men med tanke på hur viktigt det är för tillfället att gemensamt och snabbt hitta lösningar till de akuta utmaningar vi står inför, är jag ändå av den åsikten att det är viktigt att godkänna de kompromisser vi nu lyckats nå, för att sedan kunna fortsätta förhandlingarna med Europeiska rådet och EU-kommissionen så fort som möjligt, säger Torvalds.

Hösten fortsätter med högt tempo på Europaparlamentet, då alla de resterande lagstiftningsförslagen för att nå klimatmålsättningarna 2030 kommer upp till omröstning i plenum, samtidigt som ytterligare ansträngningar behöver göras på EU-nivå för att bli av med beroendet av ryska fossila bränslen.

Wickström: De mindre sjukhusen ska inte lida då vårdreformen verkställs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över finansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad. Det förs nu en diskussion om behovet av att lägga ned Lojo förlossningsavdelning (BB) vilket Wickström motsätter sig starkt.

Läs föregående artikel

Henriksson och Blomqvist: Välfärdsområdenas finansiering blir rättvisare

Regeringen har idag skickat på utlåtanderunda ett utkast till ändring av finansieringslagen för välfärdsområdena. Ändringen av den s.k. övergångsutjämningen betyder i praktiken att välfärdsområdenas finansiering bli mer rättvis mellan de olika områdena. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist är nöjda att denna ändring som SFP länge drivit inom regeringen nu förverkligas.

Läs följande artikel