Wickström efter Blastrs nyheter – Nu måste infrastrukturen i Västnyland sättas i skick!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att de statliga myndigheterna bör se över hur man tänkt investera i vägar, järnväg och ny infrastruktur i Västnyland. Enligt Wickström behövs nu förbättringar i all infrastruktur i regionen ifall man vill att Blastr investering ska bli verklighet.

– På de kartor som NTM-centralen presenterat kommande investeringar har de södra delarna av Västnyland ofta varit en vit fläck. Nu måste det ske en ändring. Ifall staten vill möjliggöra en utveckling i den skala som Blastr förväntar sig, måste staten investera i infrastrukturen, säger Wickström som också fungerar som styrelseordförande i Ingå.

Wickström hoppas att stamväg 51:ans farliga korsningar åtgärdas, att den fyrfiliga vägen på 51:an fortsätter åtminstone till Sjundeå och att kustabanan förbättras med mötesplatser för fler tåg. Även Ingå station som är enbart några kilometer utanför hamnområdet där Blastr vill utveckla sin fabrik för 1200 anställda bör öppnas för trafik.

– Även på andra håll i landet har staten gått in för att stöda regionen och utvecklandet av dess infrastruktur då mindre företagsinvesteringar gjorts. Stamväg 51 och kustbanan måste utvecklas ifall Blastrs investering förverkligas! Det skulle gynna hela regionen. Även andra förbättrningar som lättrafikleder kommer också att behövas, säger Wickström.

Glädjande beslut för Västnyland och hela Finland

– Det är många bitar som faller på plats och många politiska beslut som ligger som grund då det norska bolaget Blastr Green Steel aviserar att de kommer att göra en mångmiljardsinvestering på klimatsmart stål i Finland och Ingå, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland: NTM-centralen bör tänka om!

SFP i Egentliga Finland ser att NTM-centralen bör tänka om i frågan om den virtuella vajerfärjan mellan Nagu och Korpo. Behörighetskraven för besättningen får inte sänkas! Kretsstyrelsen delar oron med Pargas fullmäktige och vår riksdagsledamot Sandra Bergqvist och anser att de nuvarande planerna riskerar trafiksäkerheten samt passagerarnas säkerhet.

Läs följande artikel