Wickström: Information bör ges inom välfärdsområdet även på svenska

Arbetet med att bygga upp de nya välfärdsområdena är i full gång. SFP:s vice ordförande och fullmäktigemedlem av Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström är orolig över svenskans ställning inom välfärdsområdet.

– Västra Nylands välfärdsområde är ett område där större städer möter mindre kommuner. Behoven är olika och språkförhållande varierande. Det är enormt viktigt att man redan nu vid start bygger upp fungerande strukturer så att det svenska språket inte glöms bort, säger Wickström.

Wickström ser redan nu utmaningar i Västra Nylands välfärdsområde angående kommunikation på svenska. Som ett exempel lyfter han upp ett informationstillfälle för invånare som enbart ordnats på finska, och det svenska materialet fanns bara tillgängligt i textformat. Planer på ett svenskspråkigt tillfälle har inte ännu offentliggjorts.

– Vi kan inte godkänna att välfärdsområdets kommunikation inte sköts naturligt på både svenska och finska. Vi bör komma ihåg att det finns ett stort antal svenskspråkiga inom området. Kommunikationen måste fungera bättre på svenska i framtiden. En levande tvåspråkighet kräver att information ges till invånarna på ett rättvist sätt. säger Wickström.

SFP:s fullmäktigegrupp inom Västra Nyalnds välfärdsområde samlades på tisdagen för att tillsammans med välfärdsområdets tjänsteinnehavare diskutera den svenska servicen.

Emmi Piippo ny assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz

Politices kandidat Emmi Piippo har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Piippo tillträdde tjänsten den 1 februari. Piippo har tidigare arbetat bland annat som verksamhetsledare för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland samt gjort praktik i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet.

Läs föregående artikel

Veronica Rehn-Kivi: Det förebyggande arbetet är viktigt också inom cancervården

Idag den 4 februari uppmärksammas den Internationella Cancerdagen, även kallad Världscancerdagen. Enligt Finlands Cancerregisters rapport från år 2019 är de mest allmänna cancersjukdomar i Finland prostatacancer och bröstcancer, där de vanligaste orsakerna till död i cancer bland män var lungcancer, prostatacancer och tarmcancer och bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. För att effektivisera cancerdiagnostiken och få den behandling som behövs, krävs tillräckliga resurser till cancerforskningen och det cancerförebyggande arbetet, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, medlem av social- och hälsovårdsutskottet och ordförande för riksdagens vaccingrupp.

Läs följande artikel