Wickström: Kustbanan måste snabbt förbättras

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är viktigt att kustbanan förbättras under den här regeringsperioden. Under den senaste veckan har ett flertal omfattande störningar påverkat tågtrafiken längs med befintliga Helsingfors-Åbo tågbanan.

– Kustbanan har redan under en längre tid blivit styvmoderligt behandlad. I regeringsprogrammet finns det en summa på 80 miljoner euro för åtgärder för att främja kustbanan. Ännu i höst ska centrala myndigheter komma överens om hur det här anslaget ska användas, säger Wickström. 

Wickström säger att han har haft kontakt med Trafikledsverket angående kustbanan och dess utveckling. Enligt Wickström är den senaste veckans problem på kustbanan ett tecken på att man inte utvecklat kustbanan tillräckligt fort. Wickström vill också gärna se en mötesplats för tågen längs med kustbanan för att undvika större störningar på tågbanan. 

– Jag hoppas att det anslag som reserverats för kustbanan används vettigt. Det skulle löna sig att utveckla åtminstone en mötesplats för tågen för att undvika större störningar som stoppar hela trafiken. Därtill måste även andra nödvändiga uppdateringar göras. Jag vill se att vi i helhet kan öka mängden tåg som trafikerar längs med kustbanan och att vi får en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Hangö, säger Wickström. 

”Vi har gjort historia”

Henriksson gläds över regeringens meddelande om motarbetande av rasism.

Läs föregående artikel

Wickström: Vi måste öka den finländska matens andel i de offentliga köken

Idag uppmärksammas den Finländska matens dag. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström vill att de offentliga köken som ägs av kommunerna och välfärdsområdena i större grad skulle använda sig av finländska producenters produkter. Enligt honom råder det brist på upphandlingsexpertis inom den offentliga sektorn.

Läs följande artikel