Wickström: Vi måste öka den finländska matens andel i de offentliga köken

Idag uppmärksammas den Finländska matens dag. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström vill att de offentliga köken som ägs av kommunerna och välfärdsområdena i större grad skulle använda sig av finländska producenters produkter. Enligt honom råder det brist på upphandlingsexpertis inom den offentliga sektorn.

– Upphandlingslagen är en komplicerad lag och regeringen vill nu granska hur man kunde förenkla upphandlingslagen mot EU:s miniminivå. Samtidigt måste vi stärka upphandlingsexpertisen inom offentliga sektorn. Jag anser att det är problematiskt ifall vi inte bättre kan använda våra skattebetalares pengar till att i större grad stödja inhemsk matproduktion, säger Wickström. 

Wickström menar att det är viktigt att man inser att den inhemska matproduktionen är en viktig del av vår försörjningsberedskap. Wickström hoppas också att Finland blir bättre på att exportera sina matvaror utomlands. 

– Jag hoppas att vi under den här regeringsperioden kan stärka exporten av finländska matvaror. Vi hänger efter utvecklingen i Danmark och Sverige. I Danmark satsar man mer på matexport än i Finland. Det ger också resultat och skapar framtidstro bland primärproducenterna, säger Wickström. 

Wickström: Kustbanan måste snabbt förbättras

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är viktigt att kustbanan förbättras under den här regeringsperioden. Under den senaste veckan har ett flertal omfattande störningar påverkat tågtrafiken längs med befintliga Helsingfors-Åbo tågbanan.

Läs föregående artikel

Norrback: ”Varje dag är den finländska matens dag”

I dag, den 4. september firar vi den finländska matens dag. Det är Föreningen Matinformation, som även står bakom Gott från Finland-ursprungsmärket, som har tagit initiativet till dagen. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) anser att det är viktigt att man lyfter upp vikten av den finländska maten.

Läs följande artikel