Alla, oberoende av bakgrund, ska ha samma möjligheter till högskolestudier. Därför arbetar vi i SFP för att den ska vara avgiftsfri även i framtiden.
Antagningen till högskolorna ska ordnas både på hösten och våren. Högskolorna bör bli bättre att utexaminera studerande och det behövs en klarare arbetsfördelning och profilering mellan dem. Högskolornas internationalisering bör understödas. Vuxenstuderande som fortbildar sig ska kunna avlägga lämpliga studiehelheter vid högskolorna.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Anna-Maja Henriksson delar med sig av sin första tid som undervisningsminister: Vi ska stärka skolelevers färdigheter!

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har nu varit undervisningsminister i drygt fem månader. Undervisningsministerportföljen har länge varit eftertraktad av SFP. Den är central för både Finland som nation och för finlandssvenskarna som en minoritet. Därför har det alltid varit viktigt för partiet att upprätthålla goda relationer med undervisningsministern.

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.

Partidagen 2018 i Uleåborg

Motion 53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för: att implementeringen och resultaten av anvisningarna för hantering av sexuella trakasserier och det nationella