Alla, oberoende av bakgrund, ska ha samma möjligheter till högskolestudier. Därför arbetar vi i SFP för att den ska vara avgiftsfri även i framtiden.
Antagningen till högskolorna ska ordnas både på hösten och våren. Högskolorna bör bli bättre att utexaminera studerande och det behövs en klarare arbetsfördelning och profilering mellan dem. Högskolornas internationalisering bör understödas. Vuxenstuderande som fortbildar sig ska kunna avlägga lämpliga studiehelheter vid högskolorna.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.