Alla, oberoende av bakgrund, ska ha samma möjligheter till högskolestudier. Därför arbetar vi i SFP för att den ska vara avgiftsfri även i framtiden.
Antagningen till högskolorna ska ordnas både på hösten och våren. Högskolorna bör bli bättre att utexaminera studerande och det behövs en klarare arbetsfördelning och profilering mellan dem. Högskolornas internationalisering bör understödas. Vuxenstuderande som fortbildar sig ska kunna avlägga lämpliga studiehelheter vid högskolorna.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »