Wickström och Sigfrids: Alla unga bör ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar. De säger att det fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt.

– De signaler som hörs från skolorna är ytterst oroväckande. För unga är coronakrisen i hög grad även en social och ekonomisk kris. Orosmolnen inför framtiden är många för unga just nu. Det här kombinerat med studiestressen tär kraftigt på ungas psykiska välmående, säger Wickström

-Om unga och studerande mår dåligt mår hela samhället dåligt. Det talas hela tiden mycket om att höja sysselsättningsgraden, vilket är viktigt, men om vi inte har välmående studerande som tar steget ut i arbetslivet kommer vi varken höja sysselsättningsgraden nu eller skapa förutsättningar för en hög sysselsättning i framtiden, säger Sigfrids.

Wickström och Sigfrids vill se konkreta åtgärder för att främja ungas välmående genom att alla unga på andra stadiet skulle erbjudas ett besök hos skolkuratorn, precis som det erbjuds besök hos hälsovårdaren. Det borde även gälla studiepsykologerna vid högskolorna 

-Det är nu vi konkret bör arbeta för att undvika en stor ökning av problem med psykisk ohälsa bland unga. Det är nu det är viktigt att hjälpen finns till på det egna modersmålet. Vi är väl medvetna om att det finns resursbrist inom den här sektorn, men varje slant vi idag kan sätta på att skapa framtidstro hos unga betalar sig tillbaka till samhället. Vi har inte råd att glömma bort den här generationen, betonar Wickström och Sigfrids.

Torvalds: Dags att sammanfatta vaccindiskussionen och blicka framåt

På onsdagen den 10 februari, under Europaparlamentets plenum, hade Europaparlamentarikerna möjlighet att diskutera med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om EU-kommissionens hanterande av vaccinhärvan.

Läs föregående artikel

Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling

Hur planerar kommissionen att beakta vattenkraftens betydande roll i sina kommande energipolitiska initiativ och hur bedömer kommissionen den inhemskt producerade vattenkraftens betydelse för att minska EU:s beroende av import av energi? Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande energipolitiska initiativ.

Läs följande artikel