Torvalds: Dags att sammanfatta vaccindiskussionen och blicka framåt

På onsdagen den 10 februari, under Europaparlamentets plenum, hade Europaparlamentarikerna möjlighet att diskutera med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om EU-kommissionens hanterande av vaccinhärvan.

Kommissionen och dess högsta representant angreps från många håll för att ha misskött sig. Speciellt bristen på öppenhet i frågan om vaccinkontrakt samt inblandandet av exportförbud till Nordirland (en fråga som innefattar mycket mer än handel mellan Republiken Irland och Nordirland) i diskussionen, fick flera Europaparlamentariker att ta till hårda ord.

Det fanns även de som valde att fokusera på hur vi kan lära oss av misstagen. En av dem var SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– Det är sant att mycket kunde ha gjorts bättre. Speciellt vad gäller öppenhet gentemot de folkvalda Europaparlamentarikerna. Men kommissionen och dess ordförande är vid det här laget väl medvetna om vad vi Europaparlamentariker tycker i frågan, sade Torvalds i sin taltur.

Kommissionen hade redan innan onsdagens debatt föreslagit att en s.k. kontaktgrupp skulle läggas upp i Europaparlamentet för att säkerställa att informationen i vaccinfrågor i framtiden bättre skulle nå parlamentet. Torvalds välkomnar detta initiativ.

– Det hade varit i allas intresse att kommissionen redan från början skulle ha agerat mer öppet med parlamentet. På det sättet kunde vi ha hindrat vissa problem från att ha uppstått. Men nu är det dags att lära sig från sina misstag och den föreslagna kontaktgruppen är ett steg i rätt riktning, påpekar Torvalds.

SFP i Åbo nominerade fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare fyra kandidater inför kommunalvalet i april på styrelsemötet den 9 februari. De nominerade är Fanny Aaltonen, Magnus Brunnsberg, Mikael Harju och Riku Tuominen. Alla fyra representerar Svensk Ungdom.

Läs föregående artikel

Wickström och Sigfrids: Alla unga bör ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar. De säger att det fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt.

Läs följande artikel