Politiikka A-Ö: Asuminen & Rakentaminen

Asuminen on iso osa arkiturvallisuutta. Yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytyksiä kauaskantoiselle asuntopolitiikalle, joka tukee sosiaalista tasa-arvoa, joka on ekologisesti kestävä ja joka ei rasita turhia määräyksiä. Me haluamme toimivia asuntomarkkinoita missä järkevä asuminen kohtuulliseen hintaan on kaikkien saatavilla. Taajamissa uusia asuntoja tulee rakentaa toimivan julkisen liikenteen ja kevytliikenneväylien varrella. Me haluamme asua terveissä taloissa viihtyvissä asumisympäristöissä. Asuntopolitiikka on otettava huomioon yhteiskunnallinen kehitys, ihmisten tarpeet ja muuttoliikkeet. Asukkaiden osallistaminen, tasa-arvo ja ympäristöystävällisyys tulee olla kantavia arvoja.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

Ministeri Thomas Blomqvist: Puurakentamisella on monta hyötyä

Puun käyttöaste rakennusmateriaalina tullaan kaksinkertaistamaan tämän hallituskauden aikana. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joiden avulla kehitystä viedään toivottuun suuntaan, muun muassa tänään julkaistut kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle.

Bergqvist & Wickström: Etätyö maaseudulla ja saaristossa vaatii toimivia tietoliikenneyhteyksiä

Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ja RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström toivovat, että suunnittelemme nyt tosissaan miten Suomessa voidaan tarjota toimivia tietoyhteyksiä erityisesti maaseudulla ja saaristossa. Kuituverkon laajentaminen on tärkeä osa ratkaisua, Bergqvist ja Wickström sanovat.