Vårt samhälle är uppbyggt på regler och normer som behövs för att skapa ett rättvist samhälle. Bland dem finns regler och byråkrati som hämmar utvecklingen och vi måste undersöka om de hämmar mer än de gör nytta.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »