Politik A-Ö: Regler & Byråkrati

Vårt samhälle är uppbyggt på regler och normer som behövs för att skapa ett rättvist samhälle. Bland dem finns regler och byråkrati som hämmar utvecklingen och vi måste undersöka om de hämmar mer än de gör nytta.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

“Äntligen en regering som levererar”

Samlingspartiets Petteri Orpo uppmanar i en insändare den sittande regeringen att främja lokala avtal – något den sittande regeringen också gör, enligt regeringsprogrammets linjedragningar. Den förra regeringen, där Orpo var finansminister och vice statsminister, hade motsvarande mål i sitt regeringsprogram. Men inget hände.

All torskfiske behöver inte förbjudas

EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.