Torvalds leder mittengruppen i det tunga miljöutskottet

Som koordinator kommer Torvalds att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och folkhälsofrågor.

Europaparlamentets miljöutskott, ett av de mest eftertraktade och tyngsta utskotten inom parlamentet, kommer imorgon onsdag att konstituera sig. Redan under tisdagen höll dock den liberala mittengruppen Renew Europe sitt förberedande möte där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) valdes till s.k. koordinator för gruppen. Som koordinator kommer Torvalds att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och folkhälsofrågor.

Torvalds, som har arbetat i miljöutskottet även under den senaste mandatperioden, är nöjd över utnämningen.
– Den oro kring klimatförändringarna som många människor känner och som Greta Thunberg gav uttryck för när hon talade i miljöutskottet förra mandatperioden måste vi ta på stort allvar. Miljö och klimat är en ödesfråga som vi måste klara av att hantera på EU-nivå. Det känns därför otroligt hedrande att få mina kollegors förtroende för att leda arbetet i just miljöutskottet, säger Torvalds.

All torskfiske behöver inte förbjudas


EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.

Läs föregående artikel

Torvalds: Varför för Samlingspartiet fram Orbans parti?


Den senaste tiden har olika toppositioner i Europaparlamentet delats ut mellan de politiska grupperna. EPP-gruppen, där Samlingspartiet sitter, har fört fram partikamrater till Ungerns totalitära ledare Viktor Orban till flera toppositioner, bland annat som parlamentets vice-talman.

Läs följande artikel