Blomqvist: Hög elskatt skrämmer bort datacentraler

Den höga elskatten har blivit ett hinder för etableringen av datacentraler i Finland.

Datacentralerna är grunden för digitaliseringsutvecklingen. Det insåg man i Sverige som förra året sänkte sin energiskatt för datacentraler till minimi-EU-nivå.

Det här leder till att Finland spelas ut när det gäller nya etableringar, framhåller riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– Sveriges beslut att sänka skatten var strategiskt i syfte att locka etableringar av datacentraler. Nu kan vi konstatera att Sverige och de övriga nordiska länderna med lägre skattesats har lyckats. Det finns på olika håll intresse och beredskap att ta emot datacentraler, men de kommer inte hit på grund av den höga skatten, säger Blomqvist.

Han träffade på tisdag representanter datacentralerna Hanko Data från Hangö och North Shore från Jakobstad. De har räknat ut att elskatten för medelstora datacentraler är hela 57 gånger högre i Finland än i Sverige.

– Det är konkurrensmässigt en helt ohållbar situation. Vi måste spela med ungefär samma villkor som våra grannländer, vilket här betyder att vi borde göra något åt elskatten. Finland behöver igen bli intressant för nyetableringar i denna framtidsbransch, säger Blomqvist.

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi orolig för de allra svagaste i samhället

Inkomstnivån har generellt sett stigit i vårt land, men trots det har bland annat barnfattigdomen stigit och situationen för pensionärerna har försämrats under denna regeringsperiod.

Läs följande artikel