Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

–    Som kretsordförande vill jag bidra till en målinriktad och fin kampanj i Nyland. Jag ser att jag som kandidat kan ge ett mervärde både för resultatet och stämningen i kampanjen. Valkampanj är en lagsport där man helt klart når det bästa resultat genom att stöda varandra.

Heijnsbroek-Wirén är medlem i Nylands landskapsstyrelse och i samarbetsgruppen för landskapet. Hon är också styrelsemedlem och viceordförande i Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland.

–    För den svenska yrkesutbildningens framtid och utvecklingsmöjligheter är överlåtelsen av verksamheten till Framtidsskolan i Helsingfors, Prakticum en jättebra sak.

Heijnsbroek-Wirén har jobbat tio år inom andra stadiets yrkesutbildning och arbetar för tillfället halvtid som projektarbetare på Navigatorn i Lovisa. Hon vill lyfta fram frågor inom ungdomars välmående, företagsamhet, sysselsättning och energifrågor.

–    Ungdomarnas välmående är en hjärtesak för mig.  Allt fler unga tvingas dela på de ringa tjänsterna inom ungdomspsykiatrin. Ingen reform läker de sår som nu är öppna.  Vi måst få större resurser att stöda familjerna och till mentalvårdstjänsterna.

–    Koldioxidneutral energipolitik innehåller kärnkraft. Det är för mig som stadsstyrelseordförande i Lovisa självklart att jag kommer att främja fortsatt produktion och utvecklig av kärnkraft på Hästholmen. Nu kan man tala om framsteg för den här energiformen, då är det av nationell och internationell betydelse att Fortum på Hästholmen är med.

Heijnsbroek-Wirén ställde upp i riksdagsvalet 2011 och fick då ett stort förtroende med över 1200 röster i Nyland.

Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Hög elskatt skrämmer bort datacentraler

Den höga elskatten har blivit ett hinder för etableringen av datacentraler i Finland.

Läs följande artikel