Mikaela Nylander har valts till ordförande för Kulturfonden

Mikaela Nylander

Nylander valdes till posten under Svenska folkpartiets partistyrelsemöte den 6 februari. Sittande ordförande Stefan Wallin fortsätter fram till den 1 augusti, då Nylander tar över.

– Mikaela Nylander har en gedigen erfarenhet på området, efter 16 år i riksdagen och sitt medlemskap i kulturutskottet under hela den tiden. Nylander är dessutom väl förtrogen med det finlandssvenska fältet, en kombination som gör henne till ett naturligt val, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt Nylander har Kulturfonden en viktig uppgift i att stärka utbudet på utbildnings- och kulturfältet på svenska i Finland.

– Sällan har ett uppdrag känns så mycket som “mitt”, gällande substansen, som det här. Min tid i kulturutskottet gav mig en ständig kontaktyta till kultur- och utbildningsaktörer. Jag ser mycket fram emot att få börja arbeta med de ärendena igen, säger Nylander.

Förutom Stefan Wallin står också delegationsordförande Ann-Luise Bertell i tur att avgå. Bertells ersättare kommer att väljas senare i vår.

Svenska kulturfonden grundades av Svenska folkpartiet år 1908. Enligt Svenska kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda.

Adlercreutz: Elskattereformen ger klimatsmarta investeringar

I samband med regeringens kommande energiskattereform kommer skatten på den el som industrin använder att sänkas till EU:s miniminivå. Redan nu har flera stora investeringar satts i rörelse tack vare sänkningen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Fler tåg behöver stanna i Bennäs

VR:s verkställande direktör Rolf Jansson besökte Jakobstad på inbjudan av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under besöket diskuterades tågtrafiken i Jakobstadsregionen samt antalet tågturer från Bennäs station.

Läs följande artikel