Dags för HOK-Elantos handelslagsval!

HOK-Elanto

Mellan 26.3-6.4.2020 kan du rösta på din representant i HOK-Elanto-valet, via nätet eller per post.

HOK-Elanto ägs av sina 600 000 ägarkunder. Vart fjärde år väljer ägarkunderna sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 26.3-6.4.2020.

Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda som senast 31.12.2019 anslutit sig som medlemmar. Du kan rösta antingen via nätet eller per post. Mer information om valet hittar du här:
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/sv/handelslagsval-hok-elanto

SFP:s kandidater i valet:

881 Ahlblad Linda
Företagare, Helsingfors
882 Ahlefelt Anne
Projektledare, Esbo
883 Ahonen Päivikki
Prost, Helsingfors
884 Antell Christer
Advokat, Helsingfors
885 Antell Erja
Auktoriserad guide, Helsingfors
886 Bergström Ann-Mari
Närvårdare, Helsingfors
887 Blomberg Anders
Sjukskötare, merkant, Esbo
888 Dahlman Ulf
Företagare, Vanda
889 Ehrnrooth Cecilia
HR-chef, pol.mag. Helsingfors
890 Eklöf Jan-Erik
Verksamhetsledare, Vanda
891 Fant Björn
Docent, Helsingfors
892 Finne-Elonen Laura
Specialläkare, Helsingfors
893 Floman Corinna
Kanslisekreterare, Helsingfors
894 Forsman-Ryhänen Harriet
Pensionär, Vanda
895 Granlund Jona
Ungdomsarbetsledare, Helsingfors
896 Gräsbeck Manfred
Kapellmästare, Hyvinge
897 Gästrin Eva-Lena
Sjukskötare, simlärare, Esbo
898 Hackman Peter
Forskare, docent, Helsingfors
899 Haglund Berit
Näringsterapeut, Tusby
900 Halonen Solveig
Administrationssekreterare, Vanda
901 Hilpinen Sanni
Resursplanerare, fil.mag., Vanda
902 Holmberg Ulf
Helsingfors
903 Kankkonen Stig
Chefredaktör, Esbo
904 Karlsson Patrik
Vicerektor, Vanda
905 Karlsson Weckman Gunilla
Klasslärare, Helsingfors
906 Keskinen Lotta
Placeringschef, ekon.mag., Helsingfors
907 Laaksonen Ann-Louise
Ekon.mag., utvecklingschef, Helsingfors
908 Liemola Lasse
Företagare, sångare, Helsingfors
909 Lybeck Christian
Diplomekonom, Helsingfors
910 Mannfolk Niklas
Ekon.mag., specialmedarbetare, Helsingfors
911 Mikkonen Pia
Kanslist, Vanda
912 Myrberg May
Organisationssekreterare, Helsingfors
913 Månsson Björn
Journalist, pensionär, Helsingfors
914 Ollila Laura
Pol.mag., politiskt sakkunnig, Helsingfors
915 Sarin Ebbe
Studerande, elmontör, Helsingfors
916 Strandell Helena
Planeringschef, Helsingfors
917 Teir Ann-Christine
Merkonom, Vanda
918 Tötterman Mikael
Pensionär, Helsingfors
919 Valli Mika
Depl. specialist, företagare, Nurmijärvi
920 Åstrand Stefan
Avdelningschef, Vanda
921 Öster Magnus
Direktör, ekon. kand., Helsingfors

Leila Arnautovic blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Leila Arnautovic har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Arnautovic kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Arnautovic inleder sitt arbete 6.4.2020.

Läs föregående artikel

Henriksson om begränsningen av ut- och inresa till Nyland: Regeringen vill skydda liv

Regeringen har igår beslutat att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. Beslutet gjordes för att stävja coronaepidemins framfart i andra delar av landet och därmed förhindra att sjukvården överbelastas så att alla inte får den vård de behöver. I Nyland är förekomsten av coronafall över dubbelt större än förekomsten i övriga Finland

Läs följande artikel