Klimatpolitiken mer än en miljöfråga

Klimatpolitiken är inte bara en miljöfråga utan också en fråga om mänskliga rättigheter. Det betonade riksdagsledamot Christina Gestrin i riksdagens debatt om klimatlagen på onsdag.

– Dag för dag blir det allt klarare att klimatförändringen måste få en större betydelse i den säkerhets- och utrikespolitiska kontexten, både nationellt och internationellt. Människorna i de fattigaste länderna i världen drabbas hårdast av klimatförändringen, särskilt svårt utsatta är kvinnor och barn i u-länderna.

Enligt Gestrin kommer en galopperande klimatförändring bli mer kostsam än vi nu inser för alla länder.

– Vår politiska generation är den sista som kan förhindra en okontrollerad framfart av klimatförändringen. Klimatpolitiken handlar om att ha både ett långsiktigt perspektiv och att handla här och nu.

Gestrin ser klimatlagen som en tydlig signal till investerare, företag och forskningsenheter om inriktningen på klimatpolitiken.

– I betänkandet lyfter miljöutskottet även fram Finlands roll i den internationella klimatpolitiken. Norden och EU är Finlands viktigaste referensgrupp och vi kan med denna klimatramlag vara en förebild för andra länder.

Jufo Peltomaa föreslår ny bolagsform för startup-företag

Startupföretagaren och Raptori-medlemmen Peltomaa (f.1971) ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Regionala försök en fatal väg

Riksdagens kulturutskott röstade idag om medborgarinitiativet med syftet att avskaffa svenskundervisningen i de finska skolorna. Förslaget förkastades med klara siffror.

Läs följande artikel