Lojo bb:s framtid får inte äventyras

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över nyheten som publicerats i tidningen Länsi-Uusimaa där man lyfter fram stängning av Lojo förlossningsverksamhet (bb) som ett alternativ då HUS bör hitta inbesparingar på 90 miljoner euro inför nästa år.

– Jag blir verkligen upprörd av att man spekulerar med Lojo bb:s framtid. Vi behöver ett bb i Lojo och i Jorv i Esbo i Västra Nylands välfärdsområde, säger Wickström som också fungerar som styrelsens andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

Wickström påminner även om avstånden i regionen till närmaste bb:n. 

-Först stängdes Ekenäs bb. Då blev sträckan för familjer t.ex. i Hangö redan avsevärt längre då de bör åka till Lojo. Att vara tvungen att åka ända till Jorv kan inte komma på tals. Lojo bb erbjuder högklassig vård på svenska och finska med en fantastisk personal, säger en upprörd Wickström.

Wickström understryker att regionala sjukhus behövs också i välfärdsområdena i Nyland i stil med Raseborg, Lojo och Borgå. 

– Jag hoppas att staten ser över finansieringen för välfärdsområdena och HUS. Nu är den inte tillräcklig. Vi kan inte inleda vårt arbete med att göra akuta och kortsiktiga nedskärningar i servicen, avslutar Wickström.

Företagsamhet på tråden – vi svarar på fyra högaktuella frågor

Det ska alltid löna sig att jobba – det är något Svenska folkpartiet länge framhållit. Men hur ökar man sysselsättningsgrader, råder bot på arbetskraftsbristen och hur skapar man en sporrande skattepolitik, eller ett sunt investeringsklimat? I grund och botten ligger företagen. SFP:are tar upp fyra viktiga teman kring företagsamhet.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Lojo förlossningsavdelning ska finnas även i framtiden!

Igår (5.9) publicerade tidningen Länsi-Uusimaa en nyhet där man lyfter fram stängningen av Lojo förlossningsavdelning som ett alternativ för HUS att göra inbesparingar. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist anser att Lojo förlossningsavdelning behövs och att förslaget om stängningen är förkastligt.

Läs följande artikel