Blomqvist: Lojo förlossningsavdelning ska finnas även i framtiden!

Igår (5.9) publicerade tidningen Länsi-Uusimaa en nyhet där man lyfter fram stängningen av Lojo förlossningsavdelning som ett alternativ för HUS att göra inbesparingar. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist anser att Lojo förlossningsavdelning behövs och att förslaget om stängningen är förkastligt.

– Tanken att stänga ner Lojo förlossningsavdelning är helt oacceptabel. Det är viktigt att denna typ av service finns nära till hands eftersom riskerna ökar ju längre distanserna blir och både föderskans och barnets hälsa äventyras om avståndet till BB blir för långt. Västra Nyland är ett stort område och servicen ska erbjudas på skäligt och tryggt avstånd oberoende var man bor. Den olyckliga stängningen av förlossningsavdelningen på Raseborgs sjukhus ledde till att avstånden, speciellt från de allra västligaste områdena redan är alltför långa, konstaterar Blomqvist.

– HUS måste ta ansvar för hela området som man är satt att betjäna. Från och med den 1 januari 2023 har HUS ansvaret att erbjuda den service som välfärdsområdena behöver och därför är Västra Nylands välfärdsområdes behov och beställning det som ska vara avgörande, säger Blomqvist.

Blomqvist betonar också vikten av tillräckligt många enheter och tillräcklig kapacitet i enheterna med tanke på oförutsägbara händelser.

– Pandemin har visat att vi behöver ha tillräckligt många enheter där patienter kan tas emot och få kvalitativ vård. Vi har inte råd att bli av med några enheter – till dessa hör såväl Lojo sjukhus som Raseborgs sjukhus i Västra Nyland. Lojo sjukhus förlossningsavdelning är viktig för hela regionen och dess invånare och därför måste dess verksamhetsförutsättningar tryggas.

Lojo bb:s framtid får inte äventyras

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över nyheten som publicerats i tidningen Länsi-Uusimaa där man lyfter fram stängning av Lojo förlossningsverksamhet (bb) som ett alternativ då HUS bör hitta inbesparingar på 90 miljoner euro inför nästa år.

Läs föregående artikel

Nu påskyndas den gröna omställningen

Henriksson och Blomqvist om regeringens lagförslag:

Läs följande artikel