Mer forskning och innovation på EU-horisonten

Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa – det europeiska programmet för forskning och innovation.

Europarlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har som rapportör arbetat hårt för att garantera en ökad budget till 120 miljarder euro för åren 2021-2027. EU:s forsknings- och innovationsprogram är den största inkomstkällan för institutioner som sysslar med forskning.

– Om Europa ska klara sig i den globala konkurrensen, så behöver vi ett ambitiöst och framåtsträvande program för forskning och innovation, säger Torvalds. Det är också ett sätt att garantera ett växande antal arbetsplatser i Finland.

Forskning och innovationer är nödvändiga för att tackla de globala utmaningar vi står inför, för att öka vår produktivitet och för att garantera den långsiktiga konkurrenskraften. Satsningar behövs på både nationell och europeisk nivå. Tyvärr prioriterar inte alla medlemsländer finansiering inom forskning, utveckling och innovation.

– Europaparlamentet har nu fattat ett av de viktigaste besluten för att främja Europas konkurrenskraft. Siktet måste då riktas längre ut i tidshorisonten, säger Torvalds.

Horisont Europa fortsätter i stort sett i samma spår som det nuvarande forsknings- och innovations programmet Horisont 2020, som är ett av EU:s mest framgångsrika program.

Blomqvist: Anhöriga till de omkomna beväringarna i Dragsvik borde ha fått rätt till skälig ersättning

För ett år sedan i oktober omkom tre beväringar i olyckan i Raseborg och förra veckan dog en annan beväring i en olycka på självständighetsdagen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Läs följande artikel