Rättstatsprincipen får inte gå förlorad

De senaste tidernas händelser runtom i världen visar att vi inte längre kan ta någonting för givet. Det gör det allt viktigare att vi värnar om våra egna grundprinciper och -värderingar, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Vår demokrati, vår rättsstat och de mänskliga rättigheterna bör vi hålla fast vid. Det nationella verkställandet av rättsstatsprincipen är en av de viktigaste förutsättningarna för förtroendet EU-länderna emellan, säger Henriksson med en hänvisning till den oroväckande utvecklingen i länder som Ungern och Polen.

– Därför är det viktigt att vi reagerar med snabbhet och slagkraft på alla hot emot rättsstatsprincipen. Tyvärr verkar det som om Finlands principfasta hållning i EU-sammanhang, att aktivt främja rättsstatsprincipen, har försvagats. Det är mycket oroväckande, säger Henriksson.

Oroväckande är också, enligt Henriksson, det allt hätskare attitydklimatet i Finland.

– Att en del av regeringspartiernas riksdagsledamöter ifrågasätter vår grundlag är någonting vi måste ta på stort allvar. Våra politiker borde visa exempel på ansvarsfullt värdeledarskap. Rättsstatsprincipen får inte gå förlorad i populismens avgrund.

Henriksson poängterade också vikten av det nordiska försvarssamarbetet i sitt tal. Enligt Henriksson råder det bland de nordiska beslutsfattarna en enighet om att våra länder ensamma är för små och svaga för att klara sig under alla omständigheter. Därför bör vi fördjupa och utveckla vårt samarbete med Norge och Danmark, förutom det existerande samarbetet med Sverige.

– Läget i Östersjöområdet har otvivelaktigt blivit mer ansträngt. Därför vore det skäl skäl att igen lyfta upp den rapport som gjorts av Norges tidigare utrikesminister Thorvald Stoltenberg och som publicerades i februari 2009.

Henriksson är övertygad om att det nordiska försvarssamarbetet aldrig skulle ha uppstått utan det förtroende som har uppstått länderna emellan under vår långa gemensamma historia. Försvarssamarbetet kan ytterligare fördjupas, men det kräver också att vi värnar om och utvecklar samarbetet på andra områden.

– Nästa steg i vårt nordiska samarbete kunde vara ett nordiskt medborgarskap, för att avlägsna en del av de gränshinder våra medborgare drabbas av, vare sig det gäller att öppna ett bankkonto eller att skaffa ett identifikationsbevis, säger Henriksson.

Henriksson talade under Paasikivi-sällskapets årsmöte den 29.11. Talet i sin helhet, på finska, finns här.

Henriksson: Varför prioriteras inte skyddshemmen?

Vi kan göra mera för kvinnor som fallit offer för våld – bara viljan finns! Regeringen prioriterar inte satsningar på hjälp till våldsoffer.

Läs föregående artikel

En avvärjningsseger

Idogt påverkande från många olika håll har lett till att regeringens förslag i dagens läge är acceptabelt. Vi kommer fortfarande att kunna bygga massiva trähus, till exempel, i framtiden.

Läs följande artikel