Regeringen struntar i det förebyggande arbetet

Enligt riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi struntar regeringen totalt i det förebyggande arbetet och underskattar kommunernas viktiga roll och jobb.

Samlingspartiet kör hårt på sin valfrihetsmodell och nu kräver de att också en av de bäst fungerande förebyggande tjänsterna, rådgivningen överförs till valfriheten och därmed marknaden.

– I Finland kan vi vara stolta över vårt rådgivningssystem, som haft en betydelsefull inverkan på barns och familjers hälsa. Eventuella problem har kunnat upptäckas i ett tidigt skede, före svårigheterna har hopat sig. Våra främsta experter varnar nu för att privatisera rådgivningen. Regeringen måste lyssna på dem, säger Rehn-Kivi.

Kommunerna ska i framtiden ansvara för det hälsofrämjande arbetet men ingen vet vad det innebär och vilka incitament det finns. Samtidigt blir skolhälsovården utanför valfriheten men rådgivningen eventuellt valbar. De förebyggande kedjorna och tjänsterna nära kommuninvånaren splittras helt upp och sprids till olika aktörer.

– Nu har regeringen nog tappat den röda tråden och bygger upp ett system som ingen har kontroll över. Minister Risikko anger som orsak till valbarheten att det behövs läkare inom rådgivningen. Var är logiken, då skolhälsovårdens läkare är utanför valfriheten? Rådgivningen borde också i framtiden handhas av kommunerna som en viktig led i integrationen av social- och hälsovården. Nu riskerar barnen helt falla mellan systemen.

Bygg sunt, inte billigt!

Både Yle och Helsingin Sanomat har de senaste dagarna rapporterat om omfattande fuktproblem i det så kallade Spetshuset på Busholmen, byggt år 2014 och ägt av Helsingfors stad, där vattnet läcker in i lägenheterna.

Läs föregående artikel

Nej till terminsavgifter!

Näringslivets forskningscentral (Etla) föreslog i en publikation att regeringen skulle påbörja en utredning om att tillåta införandet av terminsavgifter för högskolestuderande.

Läs följande artikel