Politik A-Ö: Familjerådgivning

Det är viktigt att det finns ett stöd för familjer i vardagen. Därför är det viktigt med en fungerande familjerådgivning som kan hjälpa till i frågor som berör barns utveckling och fostran, i problematiska familjesituationer och i eventuella kriser som kan drabba barn eller familjer.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »