Nej till terminsavgifter!

Näringslivets forskningscentral (Etla) föreslog i en publikation att regeringen skulle påbörja en utredning om att tillåta införandet av terminsavgifter för högskolestuderande.

Baktanken med Etlas förslag är att det anses effektivisera studierna och verksamheten.

– Etlas förslag är huvudlöst, speciellt i denna tid då studerande redan drabbats hårt av regeringens inbesparingsiver. Dessutom har internationella mätningar visat att Finlands utbildningsnivå inte är på lika hög nivå som tidigare. Terminsavgifter skulle inte vara lösningen på denna utveckling, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Etla för även fram att de senaste årens inbesparingar i utbildning, forskning och innovation har negativ inverkan på produktivitetsutvecklingen och att inbesparingarna varit en felaktig åtgärd.

– Regeringens inbesparingar är definitivt misslyckade och kortsiktiga, men att ha studerande att kompensera inbesparingarna är fel lösning på problemet. Det är enbart genom en hög utbildningsgrad och högt kunnande som Finland kan konkurrera internationellt. För det behövs jämlika möjligheter till utbildning och inte ytterligare begränsningar för unga människors framgång.

Regeringen struntar i det förebyggande arbetet

Enligt riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi struntar regeringen totalt i det förebyggande arbetet och underskattar kommunernas viktiga roll och jobb.

Läs föregående artikel

Återinför uppehållstillstånden på grund av humanitärt skydd

Ordförande för riksdagens människorättsnätverk Eva Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.

Läs följande artikel