Rehn-Kivi: Samjouren vid Raseborgs sjukhus får inte slopas

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse ska på sitt möte inkommande måndag ta ställning till framtiden för Raseborgs sjukhus. Beredningen föreslår att samjouren vid Raseborgs sjukhus läggs ned. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) anser att förslaget är helt förkastligt. Hon betonar sjukhusets regionala betydelse och hänvisar till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Västra Nyland är ett vidsträckt landskap som har en åldrande svenskspråkig befolkning. Många har svaga kunskaper i finska och med tanke på avstånden och språket är det ytterst viktigt att det inte nu görs förhastade beslut. Välfungerande tvåspråkiga enheter får inte dras in, säger Rehn-Kivi.

Enligt Rehn-Kivi kan också patientsäkerheten lida ifall akut- och specialistvården centraliseras för mycket. Beredskap för vård ska finnas på flera håll också med tanke på möjliga fall av sjukhusbakterier, virusepidemier och insjuknad personal.

Rehn-Kivi efterfrågar nu lugn och betonar att de framtida landskapen måste få bestämma om hur de tryggar vården i regionen.

– Det klokaste är nu att vänta på den nya vårdlagstiftningen och efter det säkerställa att jouren vid sjukhuset i Raseborg får fortsättning, säger Rehn-Kivi.

Blomqvist: Oacceptabelt HUS!

Minister Blomqvist anser att beredningen inför Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelsemöte inkommande måndag är oacceptabel. HUS-styrelse ska då ta ställning till framtiden för Raseborgs sjukhus verksamhetsformer. Mer specifikt handlar det om slopande eller bevarande av samjour vid Raseborgs sjukhus. Beredningen föreslår ett slopande trots att de utredningar styrelsen bett om och utlåtanden kommunerna, det vill säga ägarna, gett talar för en bevarad samjour.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: HUS, ta ert förnuft till fånga!

Samjouren i Raseborgs sjukhus står på spel då styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) möts inkommande måndag. Beredningens förslag är att samjouren ska slopas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är förbluffad över beredningens kortsiktighet och vädjar till styrelsen att gå emot beredningens förslag.

Läs följande artikel