Adlercreutz: HUS, ta ert förnuft till fånga!

Samjouren i Raseborgs sjukhus står på spel då styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) möts inkommande måndag. Beredningens förslag är att samjouren ska slopas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är förbluffad över beredningens kortsiktighet och vädjar till styrelsen att gå emot beredningens förslag.

– Jag uppmanar HUS styrelse att ta sitt förnuft till fånga och bevara samjouren i Raseborgs sjukhus. Vi befinner oss mitt i en epidemi samt i den förberedande fasen för en social- och hälsovårdsreform. Nu är verkligen inte den rätta tidpunkten att fatta beslut om att lägga ner service i ett landskap som hittills drabbats hårdast av coronaviruset. Också med tanke på sote-reformen är tidpunkten absurd. Jag hoppas att styrelsen resonerar om, säger Adlercreutz.

Västnylänningarnas rätt till jämlik vård hotas om samjouren dras in. Utan samjour kan inga ingrepp som kräver nedsövning längre utföras i Raseborg.

– En indragning av samjouren slår hårt mot hela Västnyland, både då det kommer till regionens konkurrenskraft och till medborgarnas trygghetskänsla. I dessa epidemitider förstärks behovet av tillgänglig, god vård på eget modersmål. Nu är inte tiden för nedmontering utan istället borde vi stärka den regionala och sociala jämlikheten. Raseborgs sjukhus och dess samjour är en grundläggande del av hela regionens livskraft.

Rehn-Kivi: Samjouren vid Raseborgs sjukhus får inte slopas

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse ska på sitt möte inkommande måndag ta ställning till framtiden för Raseborgs sjukhus. Beredningen föreslår att samjouren vid Raseborgs sjukhus läggs ned. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) anser att förslaget är helt förkastligt. Hon betonar sjukhusets regionala betydelse och hänvisar till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Läs föregående artikel

Coronaviruset känner inga gränser – det bör vi inte heller göra.

Riksdagsledamöterna Eva Biaudet (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) har undertecknat ett upprop för europeisk solidaritet i dessa svåra tider. Uppropet är undertecknat av 42 nationella beslutsfattare från 25 europeiska länder. I uppropet konstaterar beslutsfattarna att världen aldrig varit så väl rustad för en global pandemi som just nu med tanke på alla starka internationella nätverk och institutioner så som Världshälsoorganisationen (WHO).

Läs följande artikel