Sean Bergenheim ställer upp i Nyland

Sean Bergenheim

Sean Bergenheim, 35-årig småbarnspappa och företagare, kandiderar för SFP i Nyland i vårens riksdagsval.

Bergenheim, uppvuxen i Esbo, kommer i sin kampanj att koncentrera sig på utbildning, hälsa och miljöfrågor.

– Utbildningen är nyckeln till ett fungerande samhälle och därmed till våra barns och Finlands framtid. Den sittande regeringens inbesparingar är orättvisa – ifall vi inte satsar på utbildningen, kommer det att stå oss dyrt i framtiden. Vår utbildning har varit vårt lands stolthet och ska bli det igen, säger Bergenheim.

Miljöåtgärderna för att stävja klimatförändringarna ser Bergenheim som mer av en möjlighet än en begränsning för vårt land.
– Vår strävan till att bli världens renaste land kommer att erbjuda ett mervärde, såväl för vår livskvalitet som för vår ekonomi. Vi ska föregå med gott exempel.

En av beslutsfattarnas viktigaste uppgifter är att se till befolkningens välmående, säger Bergenheim.
– Det gäller både den fysiska och den psykiska biten. Jag brinner för att jobba för ett bättre fungerande familjeliv: till exempel genom att förbättra eftisverksamheten, så att barnens hobbyer kan skötas smidigare under eftermiddagarna och familjerna kan tillbringa mer tid tillsammans om kvällarna.

Bergenheim har länge haft för avsikt att mer aktivt delta i samhällsformandet och partivalet var sist och slutligen lätt.

– SFP är det självklara partiet för mig. Partiet och jag är ense om att politiken ska bygga på en respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. I Finland ska alla få leva i fred, utan rädsla och med de bästa möjliga förutsättningarna för att förverkliga sina drömmar.

Partisekreterare Fredrik Guseff gläds åt att Bergenheim kandiderar för SFP.

– Sean är en utmärkt förstärkning till vårt lag. Hans värderingar passar utmärkt in i SFP och tillsammans kommer vi att vinna kommande val, säger Guseff.

Bergenheim uppmanar alla som är intresserade, nyfikna eller tveksamma över hans kampanj att ta kontakt.

– Jag kommer till exempel att vara tillgänglig i alla mina sociala media-kanaler så mycket jag kan. Dessutom ska jag försöka träffa och tala med så många människor som möjligt – jag hoppas att alla som vill ställa mig frågor eller berätta om sina förhoppningar om vårt lands framtid inte tvekar att stanna mig för en diskussion då de ser mig på gator eller torg. Tillsammans kan vi uträtta mycket!

Permanent uppehållstillstånd till utländska högskoleutexaminerade

Cirka 2 000 utländska studeranden avlägger högskoleexamen i Finland varje år. Bara en bråkdel av dem stannar i Finland efter avlagd examen. Det här är ett stort slöseri med resurser, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Gatusnön hör inte hemma i sjön

Helsingfors har under januari-februari månad fått känna av hur en snörik vinter kan försvåra vardagen. Snön har på sina håll vackert lyst upp staden under de mörkare månaderna, men samtidigt orsakat logistiska utmaningar. Därför har Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors lämnat in en motion om att förbättra stadens snöhantering.

Läs följande artikel