Artiklar

Sök i artiklar

Ett välmående och inkluderande Österbotten

Resolution från Kretsmötet 11.4: För SFP i Österbotten är servicen på vårt modersmål central, oberoende vilken reform som genomförs. Svenskspråkiga förvaltningslösningar skapar förutsättningar för en vidareutveckling av det svenska språket och garanterar att vi även i framtiden har ett välfungerande tvåspråkigt land.

Läs mera

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Nådendal 7.5 2019

SFP är väldigt oroad över postens besked att minska postutdelningen i skärgården. Det är helt oacceptabelt att posten delas ut endast en gång i veckan. Posten motiverar beslutet med den nya postlagen och att det skulle medföra inbesparingar. Postens tolkning av den nya postlagens ”svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden” så att skärgårdsbyar med regelbundna dagliga färjförbindelser blir klassificerade som ”svårtillgängliga skärgårdsområden” kan inte anses vara i enlighet med lagens syfte. Tolkningen strider även mot skärgårdslagens strävan att erbjuda skärgården motsvarande service som i andra delar av landet. Posten är basservice som absolut behövs. Även skärgårdsborna ska få post på jämlika villkor.

Läs mera

Blomqvist tackar för sin tid som Folktingets ordförande

Folktinget sammanträdde till 100 års jubileumssession i Mariehamn under veckoslutet. Thomas Blomqvist ställde inte upp för omval efter att ha fungerat som Folktingets ordförande i fyra år. Blomqvist efterträds av riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Läs mera

SFP-rösten behöver höras i Bryssel

SFP lanserade sitt EU-valsprogram
Den Europeiska Unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor i dag som när EU skapades. SFP anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.

Läs mera

Nästa regering behöver mera samarbete framom interna konflikter

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson sade i sitt valborgstal vid mösspåläggningen i Runebergsparken i Jakobstad idag, att SFP vill föra en ansvarsfull politik och vill medverka i en regering där det råder förtroende mellan regeringspartierna och där alla förbinder sig till att fullfölja regeringsprogrammet mandatperioden till slut.

Läs mera

SFP svarade på Rinnes frågor

SFP publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Antti Rinnes frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren på måndagen 29 april.

Läs mera