Artiklar

Sök i artiklar

Ramieza Mahdi kandiderar för SFP i EU-valet

– Finland är ett öppet, demokratiskt och rättvist land som har en given plats i Europa. I det Europa jag vill bo i så är mänskliga rättigheter en prioritet. Vi kan inte längre förbise de röster inom unionen som vill försvaga de mänskliga rättigheter vi arbetat för i generationers tid. Vi måste stå upp för det vi vet att är rätt. Jag vill lyfta upp de mänskliga rättigheterna på den EU-politiska agendan, säger Mahdi.

Läs mera

Henrik Wickström kandiderar för SFP i EU-valet

Henrik Wickström från Ingå ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet. Efter ett strålande resultat i riksdagsvalet med 3261 röster i Nyland, och 40% av rösterna i hemkommunen Ingå, tar Wickström nu sikte på Bryssel. Wickström är redo att ta sig an frågor som ekonomisk stabilitet och tillväxt, samt de europeiska värderingarna i Europaparlamentet.

Läs mera

Frida Sigfrids från Borgå kandiderar i EU-valet

Frida Sigfrids, från Borgå, kandiderar i EU-valet för Svenska Folkpartiet. Sigfrids vill arbeta för ett EU som för en ambitiös klimatpolitik, som värnar om mänskliga rättigheter och som jobbar mot gränser och restriktioner, istället för att skapa dem.

Läs mera

Stina Wahlsten ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet

– Europa är i brytningsskede då det kommer till de frågor jag brinner för. Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver globala lösningar, Europa håller på att bli allt mer ojämlikt och inåtvänt, och den europeiska ekonomin måste stärkas. Därför ställer jag upp i Europaparlamentsvalet, säger EU-valskandidaten Stina Wahlsten.

Läs mera

Christoffer ”Toffe” Hällfors från Lappträsk ställer upp i Europaparlamentsvalet för Svenska folkpartiet

– EU har bidragit med mycket positivt ur Finlands synvinkel. Jag har under största delen av mitt liv kunnat röra mig fritt i Europa och haft möjligheten att studera var som helst i Europa. Det finns ändå nu rörelser inom Europa som håller på att lägga upp gränser och begränsningar, vilket sist och slutligen mest går ut över den vanliga människan, säger EU-valskandidat Christoffer Hällfors.

Läs mera

SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i EU-valet

– Vi ska värna om och göra EU starkare. EU är på mång plan en föregångare, men till exempel transparensen i beslutsfattandet kan ännu utvecklas. Jag vill att EU framöver ska vara en aktiv och ambitiös aktör globalt, speciellt i klimatfrågor och mänskliga rättigheter. På hemmaplan ska vi bevara fred, stabilitet och slå vakt om rättsstatsprincipen, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Läs mera