Transportsektorn är en orsakerna till utsläppen i vårt samhälle.
Vi vill satsa på forskning och innovation i sektorn för att minska på utsläppen. Även kollektivtrafiken måste utvecklas och fungera som ett reellt alternativ för folk i vardagen.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »