Vad händer med socialvården?

Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.

– Det är bra att bolagiseringstvånget av landskapets social- och hälsovårdscentraler lämnades bort och att valfriheten tas i bruk först år 2021. Men det är fortfarande oklart hur socialvården kommer att ordnas och framförallt var den ordnas, säger Rehn-Kivi.

Socialtjänster och äldreomsorg är närservice som ska ordnas i samråd med individen och familjen samt utföras av aktörer som känner till klientens behov. Då kommunerna inte får vara med och producera tjänsterna riskerar verksamheten och omsorgen att bli alltför avlägsen.

– Alla har inte möjlighet att utnyttja den tänkta personliga budgeten och själva sätta sej in i de olika tjänsterna som erbjuds. Även för dessa personer måste handledningen tryggas och servicen skräddarsys med individens bästa för ögonen.

Vad innefattar valfriheten?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser mer konkreti av det förslag till valfrihet som familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade i ett blogginlägg idag.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Glöm inte bort socialvården!

Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

Läs följande artikel