SFP i Helsingfors: Glöm inte bort socialvården!

Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

SFP i Helsingfors diskuterade den svenska socialvårdens ställning i Helsingfors under sitt kretsstyrelsemöte. Kretsen uttryckte sin oro för den bristande tillgängligheten, och konstaterade att Helsingforsare har rätt att få vård på sitt modersmål. Extra viktigt är det då en person är i utsatt situation.

– Det är glädjande att det för närvarande diskuteras mycket kring vårdfrågor, hemvård och äldreomsorg. Tyvärr har det inte diskuterats i lika grad gällande hur de sociala tjänsterna ska förverkligas i landskapen. Det finns ett stort behov av att lösa bristen på socialvård, speciellt på svenska. Vi oroar oss för att frågan inte heller ska få tillräckligt utrymme vid planeringen av tjänsterna i Helsingfors välfärdscentraler, där social- och hälsovårdstjänster ska finnas lätt tillgängliga för helsingforsarna. Socialvården får inte glömmas bort, den är väsentlig som förebyggande vård och insatser i tidigt skede, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Tilläggsinformation: Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth 050 331 0244,  Kontaktchef Anna Strömberg 050 555 4607

Vad händer med socialvården?

Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.

Läs föregående artikel

SFP vill se fler hemvårdare

Svenska folkpartiets partistyrelse oroar sig för kvaliteten på hemvården. Speciellt oroväckande är bristerna inom den svenskspråkiga hemvården i södra Finland.

Läs följande artikel