Wickström: Terapigarantin ska tas ibruk i alla välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att terapigarantin tas ibruk i alla välfärdsområden. Enligt honom är det speciellt viktigt med tanke på barn och ungas psykiska hälsa.

-Psykiska ohälsan är en folksjukdom hos oss. Coronaepidemin har försämrat läget ytterligare speciellt bland barn och unga. Jag kan inte begripa att det inte finns intresse bland beslutsfattare att åtgärda utmaningarna med mentalvårdstjänsterna, säger Wickström. 

Wickström vill att alla välfärdsområden som nu gör sitt strategiarbete beaktar terapigarantin som en viktig del av den service som erbjuds. Wickström poängterar också att sevicestigen ska göras bättre, speciellt på svenska.

-Jag får varje vecka höra om hur svårt det är att få hjälp på svenska ifall man lider av psykisk ohälsa. Det finns även utmaningar att få hjälp på finska, men i starkt tvåspråkiga områden gäller det att noggrant se över hur mentalvårdstjänsterna fungerar. I t.ex. Nyland har vi haft stora utmaningar med tillgång till mentalvårdstjänstern på svenska. Här krävs ett gott samarbete mellan välfärsområdena, Helsingfors stad och HUS för att servicen på svenska ska bli bättre, säger Wickström.

Blomqvist: Nylands brigad spelar en viktig roll för säkerheten i Östersjöområdet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktigemöte den 23 april 2022 upp Östersjöområdets strategiska betydelse och vikten av det nordiska och finsk-svenska försvarssamarbetet, liksom de möjligheter det skapar för Nylands brigad.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Läs följande artikel