Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

– Det här ett bra exempel på hur den viktiga dialogen med fältet kan leda till konkreta förändringar. Då den utvidgade läropliktslagen hade godkänts blev jag kontaktad av oroliga föräldrar om hur skärgårdsförhållandena inte beaktades i lagstiftningen. Jag tog upp frågan i ett skriftligt spörsmål och nu ser vi konkreta förändringar till lagtexten, säger Bergqvist.

Läropliktslagen rättas nu till så att en läropliktig kan beviljas inkvarterings- och reseersättning på basis av skolresans tidsmässiga längd. Tidigare fanns det en gränsdragning vid 100 kilometer men inga bestämmelser på hur lång tid resan högst får ta.

– I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där resan mellan den läropliktiges hem och närmaste skola kan vara kortare än 100 kilometer, men den tar så lång tid att det i praktiken inte är möjligt att färdas dagligen. Det här har vi inom SFP påpekat under beredningen av lagen och jag är glad att gediget arbete ger konkreta resultat, säger Bergqvist. 

I riksdagens svar om utvidgandet av läroplikten förutsatte riksdagen att regeringen följer och utvärderar genomförandet och konsekvenserna av läropliktsreformen på bred front och vidtar behövliga åtgärder för att avhjälpa eventuella missförhållanden. Lagförslaget som riksdagen på tisdagen förde remissdebatt om baserar sig på den här uppföljningen.

Wickström: Terapigarantin ska tas ibruk i alla välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att terapigarantin tas ibruk i alla välfärdsområden. Enligt honom är det speciellt viktigt med tanke på barn och ungas psykiska hälsa.

Läs föregående artikel

Wickström vill ha ett utvecklingscampus för svensk service vid Raseborgs sjukhus

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att Raseborgs sjukhus kunde bli ett utvecklingscampus för social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström kommer välfärdsområdet i västra Nyland ha det nationella ansvaret för att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström skulle det vara fint att det potential som finns vid Raseborgs sjukhus skulle användas.

Läs följande artikel