Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016.

– Omvärldens många oroligheter bekymrar mig. Jag ser därför allt större orsak för Finland att internationellt samarbeta med andra länder och aktivt se till att vara med där de stora besluten fattas. Samtidigt måste vi se till att upprätthålla och utveckla vårt välfärdssamhälle. Finlands resiliens kräver högklassig utbildning, fungerande vård och omsorg, trygghet i vardagen, hållbar ekonomi, inhemsk livsmedelsförsörjning och att vi håller fast vid ambitiösa klimatmål, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin anser att det kommande året måste handla om att föra öppen och aktiv dialog om de utmaningar vi står inför såväl inom partiet och lokalt som nationellt och internationell. Hon anser att diskussion och samarbete om SFP:s kärnfrågor kan ena och inbjuda nya att aktivera sig i partiet.  

– Jag känner SFP:arna och vår gemensamma potential. Därför är jag också övertygad om att SFP kan stå som en av vinnarna i kommunal- och välfärdsområdesvalet om ett år. Det kräver ändå en tydlig strategi, hårt arbete av var och en av oss och alldeles speciellt av den nya partiledningen. Jag är redo att tillsammans med den nya partiledningen kavla upp ärmarna och göra det som krävs för SFP:s valframgång våren 2025.  

Borgarsdóttir Sandelin är politices magister och andra periodens stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors. Hon arbetar med att ta fram en utredning som kartlägger svenskspråkiga utbildningsvägar och stödfunktioner för idrottare samt den svenskspråkiga idrottsutbildningen i Finland.

Ingo står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Efter noggrann kartläggning och flera uppmaningar från hela kretsen, med nominering av SFP:s kommunorganisation i Korsholm och med brett stöd från Svensk Ungdom meddelar Christoffer Ingo att han, om han får den österbottniska kretsens förtroende, är redo att axla ansvaret som en av SFP:s vice ordförande. Ingo är kommunfullmäktigeordförande i Korsholm och tidigare förbundsordförande för Svensk Ungdom.

Läs föregående artikel

Satsningar på lättare former av vård och förebyggande insatser

Idag tog Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslut om det tredje framtids- och anpassningsprogrammet för området. Åtgärderna i progammet ska inbringa inbesparingar på ca 40 miljoner euro under 2025-2026.

Läs följande artikel