Crista Grönroos

Specialmedarbetare för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

0295 161 035
crista.gronroos@gov.fi