Jan-Erik Kress

Riksdagsassistent för Riksdagsledamöterna Anders Norrback och Henrik Wickström

09 432 4056
jan-erik.kress@riksdagen.fi