Lisa Palm

Specialmedarbetare för Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson

0295 330 381
lisa.palm@gov.fi