Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

050 563 2361
sandra.hogstrom@sfp.fi