Wickström: Närsjukhusens service räddade i Borgå, Lojo och Raseborg

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström glädjer sig över att HUS styrelse idag beslutat att slopa planerna på förändringar i servicen vid närsjukhusen under nästa år. I praktiken kommer ägarna, det vill säga de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, att bli tvungna att diskutera en ökning av HUS budgetram för att undvika nedskärningar.

– Jag är glad över att närsjukhusens service nu kan tryggas, men har samtidigt svårt att förstå att man ens spekulerat kring nedskärningar i servicenätet i det här skedet. Jag hoppas vi kan få arbetsro. Det är också positivt att forskningsanslagen inte skars, säger Henrik Wickström

Wickström säger att Västra Nylands välfärdsområde snart inleder arbetet med välfärdsområdets servicestrategi. I samband med det har man enligt Wickström chans att se över vilken service HUS ska ansvara för och vilken service välfärdsområdena ansvarar för.
– Gällande Raseborgs sjukhus har tjänsteinnehavarna i offentligheten helt tydligt signalerat att man vill ha så lite verksamhet som möjligt där. Det är tråkigt, men det kan också finnas fördelar med att välfärdsområdet skulle ta en större roll. Överförningsprocessen av ansvaret måste ske på ett hanterbart sätt, säger Wickström 

Wickström riktar kritik mot Samlingspartiet som inte har rent mjöl i påsen efter den här processen.
– Vi från Västra och Östra Nyland har hela tiden signalerat att vi är redo att se över HUS budgetramar. Nu har man lyckats skapa en helt onödig oro bland personal vilket var helt obefogat och inte alls meningen med vårdreformen. Samlingspartiet som leder HUS, Helsingfors stad och alla andra välfärdsområden, förutom Östra Nyland, får inte stilpoäng här, säger Wickström.
– Vi är alla oroliga för ekonomin, men situationen blir inte bättre av att processen görs svajig. För att vi ska se riktiga inbesparingar måste vi på riktigt se över servicekedjan mellan välfärdsområdena och HUS. Det är där de stora pengarna finns, säger Wickström.

Tilläggsinformation:
Henrik Wickström, tfn. 044 555 3885

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: Nedskärningarna i HUS servicenätverk annulleras

HUS sammanslutningens styrelse behandlade idag tjänstemannaledningens förslag till sparåtgärder vars syfte är att få HUS ekonomi för år 2023 i balans. I förslaget ingick flera olika åtgärder, bland annat en nedläggning av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Också en omorganisering av Raseborgs sjukhus och nedläggning av ungdomspsykiatriska undersökningsavdelningen i Helsingfors ingick i förslaget. 

Läs föregående artikel

Nylander: Hot om sjukhusslakt kan användas en gång

Då HUS ägare, det vill säga fyra välfärdsområden och Helsingfors stad, samlades förra fredagen för att förhandla om ägarnas bidrag för att täcka HUS underskott stod det klart att ingen ägare var villig att i sin helhet omfatta förslaget till dramatiska förändringar i servicenätet, konstaterar Mikaela Nylander som är styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde.

Läs följande artikel