Cynisk maktpolitik ska inte styra när landskapsvalet hålls

Trots Europarådets rekommendationer om att ha vallagstiftningen klar ett år innan valet pressar Centern på ett landskapsval redan i oktober.

Landskapsvalet ska hållas i oktober. Det har statsministern bestämt och Justitieministeriet tjänstemän förbereder sig inför det praktiska trots den snäva tidtabellen. Upplägget går tvärtemot Europarådets rekommendationer. Enligt dem ska vallagstiftningen vara klar minst ett år innan val hålls.

– Kandidater ska nomineras innan man vet vilka landskapets uppgifter blir. Lagpaketet blir klart drygt tre månader innan vi går till val om allt går enligt planerna – och det går det sällan, säger Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot.

– Landskapsvalet bör kopplas ihop med riksdagsvalet, säger Adlercreutz.

– Centern verkar vara ensamt om att vilja ha en ny förvaltningsnivå i Finland. Därför är det just Centern som pressar fram en ytterst snäv tidtabell för valet. De är helt enkelt rädda för att nästa regering inte ska vilja gå vidare med landskapsreformen. Det här är ett enormt cyniskt sätt att förhålla sig till den största reformen i det självständiga Finlands historia.

Social- och hälsovårdsreformen har stött på mycket kritik. När den offentliga diskussionen har fokuserat på valfriheten inom sjukvården har landskapsreformen hamnat i skymundan. Detta trots att den kommer att ha en stor betydelse för lokaldemokratin, tillgänglighet till lokal service, städernas livskraft och hela den offentliga sektorns kostnadsstruktur.

– Det är inte hållbar lagstiftning att driva igenom en reform som är så här illa underbyggd och som har ett så här svagt stöd. Och att tänka sig att man går till ett förhastat val med en tidtabell som inte uppfyller Europarådets rekommendationer är direkt oansvarigt. I Nyland kommer landskapet att vara tvunget att göra nedskärningar på 300 miljoner euro som det ser ut nu. Det är stora frågor som förtjänar en ordentlig process och en rimlig tidtabell för valet.

Laura Ollila ny medarbetare i Anna-Maja Henrikssons stab

Pol. magister Laura Ollila är ny medarbetare hos Svenska folkpartiets ordförande riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Jerkku ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Österbotten Sven Jerkku meddelar att han inte ställer upp för återval.

Läs följande artikel