Vi har inte råd med att låta Europa bli ett museum!

En minskning i forskningsprogrammet ökar riskerna för att Europa förlorar de främsta forskarna

Europaparlamentets budgetutskott har stärkt finansieringen till forskningen i EU. Tidigare i år skars budgeten för forskningsprogrammet Horisont 2020 och budgetmedel fördes istället över på den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI). Horisont 2020 hör till de främsta programmen på EU-nivå som främjar tillväxt och sysselsättning.

– En minskning på 2,2 miljarder euro i forskningsprogrammet ökar riskerna för att Europa förlorar de främsta forskarna och blir på efterkälken då det kommer till nytänkande och innovationer. Vi har inte råd med att låta Europa bli ett museum, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) som är suppleant i budgetutskottet.

– Europaparlamentet lyckades i juni minska de negativa effekterna som bildandet av EFSI hade på forskningen och Horisont 2020. Nu fortsätter kampen om forskningsmedlen i den årliga budgetprocessen, konstaterar Torvalds. Budgetutskottet godkände också programmet REIsearch. REIsearch är en plattform för kunskapsdelning och vetenskapliga diskussioner för medborgare, journalister och beslutsfattare.

– REIsearch är ett bra exempel på hur framtidens forskning samverkar med de beslut som fattas idag och hur de här besluten är förankrade på gräsrotsnivå. Tvärvetenskaplighet är nyckeln till framgång, fortsätter Torvalds.

– Forskning, utveckling och innovationer är centrala byggstenar för Europa 2.0. Vi måste få fart på Finland och Europa igen. Jag hoppas att EU:s medlemsländer och rådet håller med, då vi i november förhandlar om budgeten för 2016, avslutar Torvalds. Budgeten för 2016 röstas i plenum i Strasbourg den 28 oktober, varpå en 21 dagar lång förlikningsprocess mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen inleds.

Dags för en ny sorts invandringspolitik

Språk, utbildning, arbete och gemenskap. Det är de fyra grundpelarna i Svenska folkpartiets nya invandringspolitiska program, som presenterades på torsdagen. Programmet bygger på liberalism, mänskliga rättigheter och solidaritet.

Läs föregående artikel

Regeringen inkonsekvent om arbetskraftsutbildning

Regeringen vill att befolkningen ska jobba längre – men det finns inte tillräckligt med resurser för omskolning och vidareutbildning av arbetslösa.

Läs följande artikel