Förändringar bland SFP:s och Svenska riksdagsgruppens medarbetare

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund har kallat pol.mag., rättsnotarie Malin Brännkärr (f. 1981) till sin och ministergruppens specialmedarbetare fr.o.m. 1 april.

Brännkärr tar över efter Gun Kapténs som efter nästan två år på posten återgår till sin tjänst som kommundirektör i Larsmo.

Malin Brännkärr är hemma från Pedersöre och har sedan regeringsperiodens början fungerat som justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare. Innan det arbetade hon som riksdagsassistent för dåvarande gruppordförande Ulla-Maj Wideroos. Svenska riksdagsgruppens lagstiftningssekreterare Otto Andersson (f. 1983) kallas samtidigt till specialmedarbetare för minister Henriksson. Andersson är hemma från Lovisa, där han också fungerar som fullmäktigeledamot. Juris magister, vicehäradshövding Erik Munsterhjelm (f. 1982) tar samtidigt över som tf. lagstiftningssekreterare vid Svenska riksdagsgruppens kansli. Munsterhjelm är hemma från Ekenäs och är anställd som juridiskt ombud vid SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Europaparlamentet godkände ny dataskyddsförordning

Efter drygt två år av arbete röstade Europaparlamentet idag om dataskyddsförordningen.

Läs föregående artikel

Gestrin: Kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Christina Gestrin försvarar yrkesfiskarna mot negativ propaganda

Läs följande artikel