Den moderna världen har krympt. Finländare söker nya utmaningar i andra länder och utlänningar gör det samma i Finland. Vår migrationspolitik ska ge stöd för denna process. Byråkratin och samhällsklimatet får inte vara ett hinder för Finlands tillväxt. Allt fler invandrare kallar Finland för sitt hemland. Vårt ansvar är att hjälpa dem att integreras i vårt samhälle. Att få jobb för att försörja familjen, att lära sig landets språk – det är grunden till allt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.