Den moderna världen har krympt. Finländare söker nya utmaningar i andra länder och utlänningar gör det samma i Finland. Vår migrationspolitik ska ge stöd för denna process. Byråkratin och samhällsklimatet får inte vara ett hinder för Finlands tillväxt. Allt fler invandrare kallar Finland för sitt hemland. Vårt ansvar är att hjälpa dem att integreras i vårt samhälle. Att få jobb för att försörja familjen, att lära sig landets språk – det är grunden till allt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Rasismen måste få ett slut

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism. Intresset för kampanjen är välkommen, men åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig utmaning varje dag.

Norden – den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

År 2021 tar Finland över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. Under ordförandeskapet ligger tyngdpunkten på integration och hållbarhet. Det kan även avläsas i Finlands ordförandeprogram: tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.

Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.