Henriksson: Vi behöver ett kommunalval – inte ett borgmästarval

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser fokus på sakfrågor istället för person- eller symbolfrågor. Hon poängterar också att fokus i kommunalvalet i till exempel Helsingfors inte ska vara på vem som eventuellt blir borgmästare.

– Kommunalvalet måste handla om substansfrågor som Helsingfors stadsfullmäktige verkligen besluter om. Hur skolnätet i staden ska se ut, hur man tacklar frågan om tillräckligt med personal inom småbarnspedagogiken, hur man ökar centrums attraktionskraft, hur man svarar mot behovet av goda tidtabeller för metro, spårvagn och bussar. Hur tryggar man äldrevården och servicen också på svenska? Hur jobbar man för en klimatsmart kommun och stad? Hur ökar man Helsingfors attraktionskraft ur ett internationellt perspektiv, sade Henriksson i sitt tal till SFP:s partifullmäktige i dag.

– Samma gäller också i landets alla övriga kommuner. För oss i SFP är det helt klart att vi vill jobba för invånarna och deras bästa, för att utveckla våra kommuner och göra det i gott samarbete. Bevare oss från en politik, som har som mål att skapa motsättningar och polarisering. Våra kommuninvånare runt om i landet förtjänar förtroendevalda som söker lösningar istället för konflikt! Kommunalvalet ska få vara just det – ett kommunalval, sade Henriksson.

Intresset för SFP är stort

SFP:s partifullmäktige diskuterade också kommunalvalet och arbetade med SFP:s kommunalvalsprogram som lanseras senare i höst. Henriksson är nöjd med utvecklingen i kandidatläget.

– Intresset för SFP:s politik ökar ständigt och inför detta kommunalval och jag är glad att kandidatnomineringen redan är i full gång. Det märks att det finns en efterfrågan på ett liberalt parti med stort socialt hjärta som arbetar för ett tvåspråkigt Finland, sade Henriksson.

Svenska folkpartiet i Finlands partifullmäktige har distansmöte i dag lördag.

Följ med SFP partifullmäktigemöte

Här kan du följa med den allmänpolitiska debatten på SFP:s partifullmäktigemöte 14.11

Läs föregående artikel

Ollikainen: Mycket viktiga skrivningar i nya trafikplanen

Utkastet till ny trafikplan är det viktigaste dokumentet kring vår infrastruktur på mycket länge, kanske någonsin. Den handlar om en nödvändig för att inte säga en mycket efterlängtad plan, som berör allas vardag på flera sätt.

Läs följande artikel