Nils Torvalds är SFP:s presidentkandidat

Svenska folkpartiet har enhälligt valt Europaparlamentariker Nils Torvalds till partiets kandidat i presidentvalet 2018.

I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner.

– Denna rådlöshet kommer att söka efter svar i presidentvalskampanjen, och det är vi som måste ge svaren. I just den meningen handlar inte presidentvalet om mig. Det handlar om oss. Det handlar om vår insikt. Det handlar om vår känsla. Och det handlar om vår förståelse, sade Torvalds.

Resolution från Svenska folkpartiets partidag 2017

Resolution antagen av Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors 2017

Läs föregående artikel

Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistettava

Svenska folkpartiets vice ordförande Anders Adlercreutz uppmanade i sitt tal på SFP:s partidag regeringen att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft.

Läs följande artikel